Flamskyddsbyxor & PPE

Vad innebär det att ha ett par flamskyddsbyxor? Vi kan börja med att definiera vad ett så kallat ”flamskyddsplagg” är för något. Flamskyddsplagg går under beteckningen Personal Protection Equipment eller förkortat som PPE. Alla flamskyddskläder ska testas och utformas enligt en standard som heter ISO 11612:2015 – ”Skydd mot hetta och flamma”. Flamskyddsbyxor och andra flamskyddsplagg hör till kategorin ”tunga skyddsplagg”. Övervägande del av flamskyddsplagget är tillverkat av textilier som de flesta andra kläder. Men den stora skillnaden mellan vanliga kläder och flamskyddsplagg är att de sistnämnda är utformade för att skydda oss från miljöer där vi utsätts för varma ämnen som till exempel smält metall.

Hur konstrueras flamskyddsbyxor?

Ett par flamskyddsbyxor eller annat flamskyddsplagg ska tillverkas för att minimera risken för plagget att fatta eld vid kontakt av brandfarliga ämnen. Men det är inte bara innehållet och materialet som man ska ta i beaktande vid tillverkning utan också hur plagget är utformat. Till exempel ska det designas så att den som använder plagget snabbt ska kunna få av sig flamskyddsbyxan OM den skulle fatta eld eller komma i kontakt med heta brandfarliga ämnen. ISO 11612:2015 kombineras inte sällan med andra typer av standarder beroende på vad flamskyddsbyxan ska användas till, vilka risker den kommer att utsättas för.

Olika typer av flamskyddsbyxor

Till exempel kan det vara skillnad på om du använder flamskyddsbyxor när du svetsar material eller om du arbetar med statisk elektricitet. Skyddet i flamskyddsplagget kan då variera. Det finns självklart andra exempel på detta. Det viktigaste är i alla fall att bäraren skyddas maximalt inom den arbetskategorin som hen tillhör och jobbar i. Standarden på flamskyddskläder är uppdelat i olika riskområden via så kallade kodbokstäver. Respektive kodbokstav delas därefter in i olika nivåer beroende på graden av prestation i utfört test. Idag 2021 i rådande standard finns det sex olika kodbokstäver, A-F. Nivåerna inom varje kodbokstav varierar.