Konst & teorier om konst

Konst skapas hela tiden, medvetet eller omedvetet om vilka olika konstteorier det finns. Man kan väl egentligen påstå att allt skapande är någon form av konst, även om inte alla är överens om detta. Erkända konstnärer kanske inte gillar att allt kan kallas för konst. Det mest udda med konstteorier är att dessa brukar uppfinnas först EFTER att konsten har skapats. Konstnären målar sina tavlor och konstfilosoferna försöker därefter att teoretisera dessa. De som målar bryr sig säkert inte om vilka konstteorier som finns utan tycker nog att skapandet i sig är det viktigaste och inte teorier för detta. Däremot de som handlar med konst eller arbetar med det som andra har skapat, muséer, konsthandlare etc. bör absolut ha gedigen kännedom om olika konstteorier. De är ju experterna på sitt område! Nedan tar vi upp ett par av de vanligaste konstteorierna och en kort introduktion.

Kända teorier om konst

Språklig konstteori – är inte enhetligt beskriven och sammanfattad utan sammanfaller med den syn på konst som fanns under början på 1900-talet i samband med modernismens genombrott. Teorin bygger på att konst är ett slags språk. Den ska upplevas och tolkas av mottagaren, d v s den person som upplever konstverket. Det låter som många andra konstteorier där det är upp till mottagaren att tolka.

Modern konst – teorin om den moderna konsten även kallad den traditionella konsten, påbörjades redan av filosofen Platon som levde 400 år före Kristus. Det är svårt att tänka sig att den kallas för just ”moderna” då teorin fanns innan Kristus. Som med all teori så går uppfattningarna isär, de flesta erkänner att det går en röd tråd från Platon till Kant men det finns ändå de som menar att det är först med Kant som begreppet ”konst” etableras. Enligt den traditionella/moderna konstteorin är konst en särskild kategori av tillverkade föremål, artefakter. Dessa kännetecknas av att de är vackra, de har ett ädelt syfte och de är medvetet skapade som konst av auktoriserade konstnärer.